Mevsimlik Çiçek Uygulamalarında Yapılması Gereken 5 Doğru

Mevsimlik Çiçek Uygulamalarında Yapılması Gereken 5 Doğru( 5 D):

1- Doğru Zaman; mevsimlik çiçeklerin dikim zamanı çok önemli olup, doğru zamanda dikilen mevsimliklerin başarı oranı daha yüksektir. Burada dikkat edilmesi gereken nokta,yazlık veya kışlık mevsimlik çiçeklerde dikim zamanı ,ne erken ne de geç olmamalıdır. Bitkinin mevsim şartlarına adapte olmasını sağlayacak şekilde planlanmalı ve uygulanmalıdır.Doğru zaman, bölgelere göre farklılık göstereceğinden her bölgenin koşullarına göre belirlenmelidir.Yazlık mevsimlik çiçekler, Antalya’da mart ayında dikilirken,Erzurum’da haziranı beklemek gerekir.Uygulamada bir diğer önemli konu ise mevsimlik çiçeklerde geç dikimlerden kaçınmaktır.Genel olarak yazlıklarda haziran ortasını,kışlıklarda ise aralık ortasını geçmemek gerekir.
2- Doğru Çeşit(tür); mevsimlik çiçek uygulamalarında çeşit seçimini, uygulamanın yapılacağı alanların iklim özelliklerini dikkate alarak yapmak zorundayız. İstanbul’ da kullanacağımız çeşitlerin tamamını,Antalya’ da kullanamayız.Ankara’da kullanacağımız çeşitlerin tamamı ,Trabzon’a göre,Diyarbakır’a göre kullanılan çeşitlerle aynı değildir.Ülkemiz açısından en önemli kriterler, yaz döneminde aşırı sıcak bölgeler ile kış koşullarında aşırı soğuk bölgelerin durumudur.Bu şartlara uyum sağlayabilecek(dayanabilecek) tür sayısı maalesef azalmaktadır. Bu konuda, ihtiyaç duyulması halinde işletmemizin deneyimlerini paylaşabiliriz. Uygulamacılara düşen en önemli görev, gerekirse deneme-yanılma yoluyla kendi bölgelerinin ideal çeşitlerini belirlemek ve başarılı olunan çeşitlerle yola devam etmektir.
3- Doğru Zemin(yer); genellikle yapılan hata, mevsimlik çiçek dikilecek alanların zemin toprağının sıradan, hafriyat topraklarından oluşmasıdır.Mevsimlik çiçekler ağaç türleri kadar dayanıklı,toprak seçimi konusunda toleranslı değildir.Dolayısıyla mevsimlik çiçek dikimi yapılacak toprağın, hem fiziksel hem de kimyasal yapısı mevsimlik çiçek dikimine uygun olmalıdır.Bunun için gerekirse özel karışım veya torf takviyesi yaparak iyileştirme yapılabilir.Bu altyapı ideal bir şekilde hazırlanmadan dikim yapılmasını tasvip etmiyoruz. Hatta bir adım daha ileri giderek mevsimlik çiçek alımı için ayrılan bütçeyi öncelikle zeminlerin hazırlanması için kullanmayı tavsiye ediyoruz. Ancak bu şekilde başarı sağlanabilir. Unutulmamalıdır ki; Alt yapı olmadan, üst yapı olmaz..
4- Doğru Sulama; mevsimlik çiçeklerde bitkilerin ihtiyacı olan suyu gerektiği kadar ve bitkilere zarar vermeden uygulamak gerekir. Bugünkü imkanları da göz önüne alacak olursak, mevsimlik çiçek dikilen alanların damlama sulama yöntemiyle sulanması en ideal sulama yöntemidir(kesinlikle itfaiye veya başka sulama araçlarıyla bu işi yapmamak gerekir). Bu konuda en sık rastlanan sorun mevsimlik dikim alanlarının merkezi yerlerde olması ve buralarda damlama sulama sistemini besleyecek su hattının olmamasıdır. Bunun için idarelerin mevcut yerlere damlama sulama yapması ve en azından yeni alanlar için altyapıya sulama hatlarını koyması gerekir.
5- Doğru Kişi;mevsimlik çiçeklerin hassasiyetine yukarıda vurgu yapmıştık.İyi bir mevsimlik uygulaması için yapılması gerekenleri adım adım sıraladık.Bunlara ilave olarak ta sürekliliği(sürdürebilirliği) sağlamak için çiçeklerin bakımının mümkün olduğunca aynı kişilerce yapılması daha istikrarlı ve başarılı bir sonucu getirir.Uygulamacının işi bilen ve aynı kişi olması,mevsimlik çiçeklerin ihtiyaç duyduğu özeni ve titizliliği de göstermesini sağlayacaktır.
Sonuç olarak ; iyi bir mevsimlik çiçek uygulaması için yapılan önerilerden de anlaşılacağı gibi, mevsimlik çiçeklerin hassasiyetini göz önüne alarak tüm kriterler uygulanmalıdır.
Asıl amacımız; gösterişli, rengarenk, sağlıklı, çevreye pozitif bir görüntü veren çiçekler yetiştirmektir.Yoksa, mevsimlikleri dikip, kendi halinde, kıyıda köşede sadece bitkileri yaşatıyor olmak, hatta bazı yerlerde sararıp solmuş çiçekleri görmek yapılan tüm masrafların, emeğin boşa gitmesi demektir.Bu olumsuzlukları yaşamamak için gerekli tedbirleri alırken, başarı için de gerekli adımları atmış oluruz..
Ahmet DÜNDAR
DÜNDAR MEVSİMLİK SÜS BİTKİLERİ